An rud is annamh is iontach

That which is rare is wonderful

Shopping Cart


Quantity:
Total:

View cart

You are here : Home > Special Offers > Discount Offers

Discount Offers / Lacáistí


How It Works
A Luckpenny is offered on orders of 12 or greater than 12 cards. A nominal discount of 10% is given on all such orders. Simply choose whichever cards you desire and if you have placed 12 or more in your 'Shopping Cart', then the discount is made available to you.

By allowing you, the online shopper to choose their own Smaointe Collection, greater variation is available in your personal bundle.

Commercial Discount Offers
If you are a company Irish language organization, or Irish Cultural group and you are interested in the resale of Smaointe Irish Cards, then please contact Smaointe by phone or email and we will discuss your proposal on an individual basis.


An dóigh a n-oibríonn sé
Gheobhaidh tú dúthracht ar orduithe ar 12 cárta nó níos mó. Bainfear lacáiste 10 % den iomlán. Níl ort ach na cártaí a roghnú agus iad a chur sa bhascaed siopadóireachta, agus gheobhaidh tú an lacáiste ansin má bhíonn 12 cárta nó níos mó agat.

Ar an dóigh seo, is féidir leat, an ceannaitheoir ar líne, rogha níos forleithne de chártaí Smaointe a bheith agat. Nach maith an rud é sin!

Lacáistí tráchtála atá ar Reic
Mas comhlacht, Cumann na Gaeilge / Cultúr Gaelach thú a bhfuil suim agat na cártaí a athdhíol, déan teagmháil le SMAOINTE ar an ghuthán, nó fríd an e-phost agus pléfidh muid an rud atá i gceist agat.