An rud is annamh is iontach

That which is rare is wonderful

Shopping Cart


Quantity:
Total:

View cart

Our Links / Ár Naisc
Barrie Maguire, ealaíontóir / artist barry_maguire_logo.jpg
www.maguiregallery.com/barrie/barrie.htm
I'm a child of the 50s who went off to Notre Dame to worship Football. Before I knew it I was married and working as an Art Director at a big Advertising Agency in their Phila., New York and Chicago offices. After seven years, while working in the Chicago office, I threw it all away to come home to Phila. and open my own tiny ad agency. ...

Cló Iar-Chonnachta
http://www.cic.ie
Bunaíodh Cló Iar-Chonnachta (CIC) i 1985, agus ó shin i leith tá os cionn 150 albam ceoil curtha amach againn, agus suas le 300 leabhar. Táimid ar cheann de na comhlachtaí foilsitheoireachta is bisiúla sa tír, agus ar an chomhlacht phríobháideach foilsitheoireachta Gaeilge is mó, le ceathrar fostaithe go lánaimseartha inár n-oifigí in Indreabhán, Conamara.

Cló Iar-Chonnachta (CIC) was founded in 1985, and since then we have published over 300 books and 150 music albums. Among the most productive publishing houses in the country, CIC employs four people full-time in our offices in Inverin, Connemara. We are the largest private Irish language publishing company in Ireland.


Cultúrlann culturlann_logo.jpg
www.culturlann.ie
Comhartha sóirt ar spéirlíne Iarthar Bhéal Feirste le breis agus céad bliain, tá Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Bóthar na bhFál, i gcroílár phobal Gaeilge Bhéal Feirste. I 1991 a bunaíodh í i seaneaglais Phreispitéireach an Phríomhbhealaigh, agus ainmníodh í as Roibeard McAdam, fear gnó Preispitéireach a bhí ar cheannródaithe athbheochan na Gaeilge i mBéal Feirste sa 19ú céad agus Tomás Ó Fiaich, crann seasta na Gaeilge san fhichiú céad.

A landmark building on the West Belfast skyline for over a century, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich at 216 Falls Road is at the centre of Belfast's Irish language community. Set up in 1991 in the former Broadway Presbyterian Church, it is named in honour of Roibeard McAdam, a Presbyterian businessman who pioneered the revival of the Irish language in 19th century Belfast and Tomás Ó Fiaich, a stalwarth of the Irish language in the twentieth century.


Foras na Gaelige foras_na_gaeilge_logo.jpg
www.forasnagaeilge.ie
Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann. Faoi choimirce an chomhlachta sin, déanfaidh Foras na Gaeilge na freagrachtaí go léir i dtaca leis an nGaeilge a chur i gcrích. I measc na bhfreagrachtaí sin tá labhairt agus scríobh na Gaeilge sa saol poiblí agus sa saol príobháideach i bPoblacht na hÉireann. Tá an fhreagracht chéanna ann i leith Thuaisceart na Éireann, sa chás go mbíonn an t-éileamh cuí ann agus i gcomhthéacs Chuid III de Chairt Chomhairle na hEorpa um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

Foras na Gaeilge, the body responsible for the promotion of the Irish language throughout the whole island of Ireland, was founded on the second day of December 1999. Under the auspices of this body, Foras na Gaeilge will carry out all the designated responsibilities regarding the Irish language. This entails facilitating and encouraging the speaking and writing of Irish in the public and private arena in the Republic of Ireland, and in Northern Ireland where there is appropriate demand, in the context of part three of the European Charter for Regional and Minority Languages.


Gael Linngael_linn.jpg
www.gael-linn.ie
Fondúireacht neamhpholaitiúil, neamhrialtasach is ea Gael Linn, a bunaíodh sa bhliain 1953 agus a bhfuil mar phríomhaidhm aici an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur cinn ar fud Éireann uile i réimsí polasaí agus pobail mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta.
Gael Linn is a non-governmental organisation that was established in 1953. Its aims are to promote the Irish Language and its heritage throughout the country.


Glór na nGael glr_na_ngael_logo.jpg
www.glornangael.ie
Is mian le Glór na nGael úsáid inmharthanta agus inbhuanaithe na Gaeilge a fhorbairt ar fud oileán na hÉireann. Cothaítear é seo trí acmhainn agus scileanna gach pobal a aithint agus a chomhordú. Déantar é seo trí mheán comórtas pobail ina bhfuil páirtnéireacht grúpaí áitiúla mar chroí-lár ann.

Glór na nGael aims to develop the viability and durability of the Irish language throughout the island of Ireland. This aim is advanced by means of a community competition in which partnership with local groups is central and is pursued through the recognition and coordination of the resources and skills of each community.


Irish Corner (seol r-chártaí de chuid smaointe / send smaointe ecards) www.irishcorner.com
Rogha thar 900 grianghraf na hÉireann chun seoladh mar rchárta SAOIRE IN AISCE chuig do chairde ar fud na cruinne.

Choose from over 900 images of Ireland to send as ecards for FREE to your friends around the world.


Irish Culture and Customs irish_culture__customs_logo.jpg
www.irishcultureandcustoms.com/index.html
Irish Culture and Customs
Welcome to Irish Culture and Customs, a labor of love we began several years ago. What started as a surprise milestone birthday trip to Ireland became the beginning of a journey through time. A 2,000-year voyage on a quest to learn as much as we can about everything Irish. So here's where we are so far - more than 700 pages where you'll discover a wide range of topics. We hope you find the little bit of Ireland you may be looking for.....

An Spáilpín Fánach an_spailpin_fanach_logo.jpg
www.spailpin.com
Siopa Gaeltachta do phobal na Gaeilge ...... ar fud na cruinne.
A Gaeltacht shop for the Irish speaking community ........... around the world.

cupla_focal_logo.jpg


Zita McGarry Kelly zmg_banner_new.gif

www.zitamcgarrykelly.com
Ealaíontóir
Artist
A native of Longford, Zita McGarry Kelly lives and works in Sallins, County Kildare. A self taught artist, who derives artistic inspiration from a past filled with memories of parents loved and lost, of good and bad times and the kindness of those who helped her through. Abstract expression is a means of giving back.